แสดงทั้งหมด 18 ผลลัพท์

อลูมิเนียมโปรไฟล์ T-Slot 20 series

อลูมิเนียมโปรไฟล์ 20 Series แบบ T-Slot ยาวสุด 4-6 เมตร มีทั้งสีขาว-สีดำใช้สำหรับงานโครงสร้าง สามารถเลือกใช้น็อตได้หลายชนิด เช่น FreeNut, T-Nut, EasyNut, T-Bolt